Heropening Archeologische Steunpunten TerpEnLand

2024-05-11 om Hele dag

Wijnaldum/Oudebildtdijk/Firdgum/Hegebeintum, Pypkedyk 4 Hegebeintum

TerpEnLand is de organisatie waarbinnen  de vier archeologische steunpunten die de geschiedenis van het Friese kustgebied vertellen samenwerken. De vier deelnemende archeologische steunpunten, de Aerdenplaets, het Archeologisch Steunpunt Wijnaldum,  het yeb Hettingamusuem in Firdgum en het Kennis- en Ynformaasjesintrum in Hegebeintum vieren op zaterdag 11 mei a.s. de heropening van de steunpunten in Wijnaldum, Firdgum en Oude Bildtzijl. De officiële opening vindt 's ochtends in Wijnaldum plaats, daarnaast zullen er op alle vier locaties extra activiteiten voor de bezoekers zijn. De drie steunpunten die 11 mei heropend worden, kregen een compleet vernieuwde inrichting en expositie. De inrichting is gebaseerd op die van Hegebeintum, dat al in 2021 heropend werd na de complete nieuwbouw van het informatiecentrum. In hegebeintum zullen deze dag extra kinderactiviteiten georganiseerd worden. Binnenkort komt ook de geheel vernieuwde website van TerEnLand in de lucht, waarop informatie over de vier steunpunten en hun activiteiten te vinden zal zijn.