Expositie 'Kwelderkrachten'

Expositie 'Kwelderkrachten'

2024-06-09 om 10.00-17.00

Kennis- en Ynformaasjesintrum, Pypkedyk 4 Hegebeintum

In het kennis- en informatiecentrum van ‘Terp Hegebeintum’ opent It Fryske Gea 8 juni een tijdelijke expositie over de onbekende kanten van het kwelderlandschap. Noard-Fryslân Bûtendyks wordt geroemd om de ruimte, rust en een rijk planten- en dierenleven. Maar wist je dat de kwelders in dit gebied ook bijdragen aan het oplossen van huidige en toekomstige klimaatproblemen? Ontdek deze verborgen krachten en nog veel meer aan de hand van een interactief panorama van dit boeiende kwelderlandschap.

De kracht van de natuur
Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar hoe natuurlijke ecosystemen kunnen helpen bij klimaatverandering en alle bedreigende gevolgen. Hierbij wordt ook gekeken naar de kwelders. Hoe werken ze nu precies? Wat is de rol van planten (vegetatie) of de aanvoer van zand, klei en slib waardoor de zeebodem aangroeit (sedimentatie)? En hoe kunnen we de kwelders inzetten voor maatschappelijke uitdagingen, nu en in de toekomst?
Van kwelders is bekend dat ze het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) grootschalig en duurzaam opslaan. Daarnaast werken kwelders als golfbrekers, waardoor ze bij een stijgende zeespiegel van meerwaarde zijn. It Fryske Gea zet zich al een paar jaar in voor zulke natuurlijke klimaatbuffers. Dat doen de organisatie door onderzoek in de Friese kwelders en door ruimte te geven aan natuurlijke processen. Zo leren we hoe natuurherstel en waterveiligheid elkaar kunnen versterken.

Een overzicht van Ameland tot Hegebeintum
Centraal in de expositie staat een panorama van ruim 3 meter breed. De grote tekening is een creatieve weergave van het kwelderlandschap in Noard-Fryslân. Je ziet hoe de twee verborgen kwelderkrachten zich uiten: het opslaan van CO2 en de werking als golfbreker. Het laat ook zien welke natuurlijke elementen en processen daarbij een rol spelen. Zoals hoogteverschillen in het landschap en het proces van sedimentatie. In het panorama zijn een aantal QR-codes verwerkt. Deze geven via je eigen smartphone toegang tot extra informatie, video’s en audiofragmenten. Zoals de uitleg van Jantsje van Loon-Steensma over de twee kwelderkrachten. Zij is vlakbij de Friese kwelders opgegroeid. Nu is ze universitair docent en onderzoeker naar waterveiligheid en natuurlijke oplossingen aan Wageningen University & Research. Ook is ze lector Nature-based River Management aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.

Bezoekersinformatie
De tijdelijke expositie is te bezoeken vanaf 8 juni in het kennis- en informatiecentrum van Terp Hegebeintum. It Fryske Gea participeert in het Kennis- en Ynformaasjesintrum.. Leden van It Fryske Gea mogen op vertoon van hun beschermerspas gratis naar binnen. De expositie is te bekijken tot zondag 3 november 2024.