Terug naar de middeleeuwen

Romaanse Kerk

Het uitzicht op de omgeving vanaf de terp is de klim meer dan waard. Maar vergeet niet de schilderachtige Romaanse kerk die de terp bekroont te bezoeken. Dit kan onder leiding van een deskundige gids vanuit het Kennis- en YnformaasjesintrumTerp Hegebeintum.
Het gebruik van de uit het Eifelgebergte (in Duitsland) afkomstige tufsteen voor de bouw van de kerk betekent dat de kerk waarschijnlijk is gebouwd in de 12de eeuw, in de periode die bekend staat als de hoge middeleeuwen.

Bijzondere collectie rouwborden
Het interieur wijkt verrassend af van de doorgaans sobere inrichting van protestantse kerken. De bewoners van de nabij gelegen Harsta State hebben sterk hun stempel gedrukt op het interieur van de kerk, dat grotendeels wordt bepaald door één van de rijkste collecties rouwborden in Nederland. Rouwborden zijn eigenlijk herdenkingsborden en waren bedoeld om de herinnering aan de overledenen in ere te houden. Deze traditie was bij de adel in zwang van 1689 (het oudste bord) tot 1906 (het jongste bord). Sommige borden zijn eenvoudig van vorm terwijl andere juist rijkelijk zijn verguld en met vele symbolen zijn versierd.
Twee hardstenen gedenkplaten van rond 1760 met schitterend bewaard gebleven in hoog reliëf uitgevoerde beeltenissen markeren de grafkelder in de kerk. De gids legt u graag de relatie met de "rijke stinkerds" uit. Het Van Dam orgel uit 1862 is in 2006 geheel gerenoveerd. 

Scheve toren
In 1986 verschenen er grote scheuren in het gebouw als gevolg van het verzakken van de terp. Oorzaak: de afgravingen en de verlaging van de grondwaterstand. In 1989 werd er extra grond rond de terp aangebracht om verder verzakking te voorkomen, maar uit metingen bleek de toren nog steeds te verzakken. De scheuren in de toren werden steeds groter en uiteindelijk dreigde de toren om te vallen. In 2016 heeft de toren daarom een nieuw fundament gekregen. Na uitgebreid archeologisch onderzoek werd voortvarend met de restauratie begonnen. Er werden palen in de terp onder de toren geplaatst waarop 70 centimeter dikke tafelbladen kwamen te liggen. Op deze platen staat de toren nu. De toren staat nog steeds scheef, maar kan niet meer omvallen. De kerk is sinds 1982 eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Stichting Terp Hegebeintum huurt de kerk van Stichting Alde Fryske Tsjerken en beheert de kerk.