Friestalige diensten in Hegebeintum

De eerste zondag van iedere maand organiseert de Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum een friestalige kerkdienst in de kerk van Hegebeintum. Daarnaast worden er op een aantal speciale dagen kerkdiensten georganiseerd. Onderstaand vindt u een overzicht van de data voor 2023. Meer informatie over de diensten en de stichting vindt u op www.frysketsjinsten.nl.
 
 • 5 februari - 9.30 ds. P. Beintema
 • 5 maart - 9.30 mw. A. de Groot
 • 2 april - geen dienst
 • 6 april Witte donderdag - 19.30 ds. J. Zeldenrust 
 • 7 mei - 9.30 dhr. P. Fortuin
 • 4 juni - 9.30 ds. L. Westra
 • 2 juli - 9.30 dhr. E. Goodijk
 • 6 augustus - 9.30 mw. K. Roosma-de Vries
 • 3 spetember - 9.30 mw. H. Mulder-Vogelzang
 • 1 oktober - 9.30 mw. drs. J. Kerkhof
 • 5 november - 9.30 ds W. Veltman Koffiedrinken na dienst
 • 3 december 9.30 ds. B.G. Keizer
 • 24 december Kerstnachtdienst - 19.30 ds. P. Beintema
 • 31 december Oudjaarsdienst - 19.30 dhr. T.R.A. Simonides