Boeiende vondsten uit de bodem

Archeologisch Steunpunt

Terp Hegebeintum is het oudste van de elf Archeologische Steunpunten in Fryslân. Het Archeologisch Steunpunt met als thema grafcultuur vormt het hart van het Kennis- en Ynformaasjesintrum in Hegebeintum. In het Steunpunt is een permanente expositie over het terpenlandschap van Fryslân en terpen te bezoeken, die in 2021 bekroond werd met de Vredeman de Vries prijs voor vormgeving. Toeristen maar ook schoolklassen en mensen uit de omgeving vinden in het Archeologisch Steunpunt een antwoord op alle vragen die ze zouden kunnen hebben na het beklimmen van de hoogste terp van Nederland. Want wat is eigenlijk een terp? Waarom is juist de terp van Hegebeintum zo hoog? Wat zit er allemaal in de terp? En wat vertellen al de bijzondere voorwerpen die zijn gevonden in het grafveld van Hegebeintum over onze voorouders?
 
Twaalf meter lange boorkern
De nieuwe expositie van het Steunpunt geeft antwoord. Aan de hand van de twaalf meter lange boorkern bijvoorbeeld, die de volledige achterwand van het nieuwe centrum beslaat. Nieuwsgierig geworden? Kom een kijkje nemen!
Naast de algemene informatie verschaft de expositie informatie over de grafcultuur uit de terpentijd: hoe werd er toen begraven en welke grafgiften werden er gegeven? Wat vertelt dat over het leven in die tijd?

Afgravingen
Aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw werden terpen in Fryslân en Groningen op grote schaal afgegraven om de armere gronden te verrijken met de vruchtbare terpaarde. De permanente expositie en de afgravingssimulatie buiten bieden informatie over dit voor het terpenlandschap ingrijpende proces.

De elf Archeologische Steunpunten  https://archeologie.frl/ in Fryslân zorgen samen voor het zichtbaar maken van de lokale archeologie en het uitdragen van verhalen uit de omgeving. Stichting Erfgoed & Publiek begeleidt en adviseert de Steunpunten bij hun publiekstaak, maar ook op archeologisch inhoudelijk vlak.

.