Hendrick de Keyser Monumenten

Hendrick de Keyser Monumenten

In 2018 schonk de familie Van Riemsdijk uit Stiens Harsta State aan de toen 100-jarige vereniging Hendrick de Keyser Monumenten. Daarna is Harsta State gerestaureerd. Vanaf november 2022 werkt de Stichting Terp Hegebeintum samen met Hendrick de Keyser Monumenten bij de openstelling van Harsta State voor het publiek, o.a. door de aanstelling van een gezamenlijke coördinator en het verzorgen van de kaartverkoop via het informatiecentrum. 

Hendrick de Keyser Monumenten is een vereniging die zich sinds 1918 inzet voor het behoud van architectonisch of historisch waardevolle monumenten; gebouwen en hun interieurs. Eenmaal verworven panden blijven voor altijd in bezit. Vanuit deze missie houdt Hendrick de Keyser Monumenten deze bijzondere gebouwen zorgvuldig in stand voor nu en toekomstige generaties. De vereniging vindt het belangrijk dat het publiek kan kennismaken met de nationale woongeschiedenis door de huizen te bezoeken en erin te wonen, werken en logeren.  

In Friesland
Ook in Friesland heeft Hendrick de Keyser een aantal prachtige monumenten in bezit: zo zijn er een aantal prachtige pakhuizen in Harlingen, het reddingsboothuisje, voormalig raadhuis en het Trompshuys op Vlieland, het pand de Messingklopper in IJlst, het huis Bonnema in Hurdegaryp, een vissershuisje in Moddergat, diverse panden in Bolsward, Makkum en Balk en in Leeuwarden o.a. de Kanselarij en het Huis van Eysinga. De meeste panden worden verhuurd aan particulieren of bedrijven, een aantal is te huur als vakantiehuis of -appartement: het vissershuis in Moddergat, Huis Tichelaar in Makkum, de atelierwoning op Vlieland en nu ook een deel van Harsta State.
Het Huis van Eysinga in Leeuwarden is een museumhuis en kan worden bezocht. Meer informatie vindt u op www.hendrickdekeyser.nl.


Een van de zalen in het Huis van Eysinga in Leeuwarden. Foto: Arjan Bronkhorst