Organisatie

Stichting Terp Hegebeintum
De Stichting Terp Hegebeintum is in 2019 opgericht met als doelstelling 'het informeren over en wekken van belangstelling voor de geschiedenis van mens en land in het terpengebied van Fryslân in het algemeen en van de eigen streek in het bijzonder en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.' 
Om de doelstelling te realiseren exploiteert de Stichting o.a. het Kennis- en Ynformaasjesintrum. Het Kennis- en Ynformaasjesintrum werd geopend in 2021 en is gebouwd naar een ontwerp van TWA architecten. Naast de exploitatie van het informatiecentrum draagt de stichting zorg voor rondleidingen in de kerk en andere vormen van gebruik van de kerk, zoals huwelijken, rouwdiensten en concerten.
Bij de exploitatie van het informatiecentrum wordt nauw samengewerkt met It Fryske Gea, Stichting Alde Fryske Tsjerken en Wetterskip Fryslân.
De stichting heeft een samenwerkingsovereenkomst met Hendrick de Keyser Monumenten met betrekking tot de openstelling van Harsta State en het inzetten, begeleiden en werven van vrijwilligers .
Informatiecentrum, kerk en Harsta State worden gerund door een team van vrijwilligers op basis van het beleid dat wordt vastgesteld door het bestuur, dat eveneens bestaat uit vrijwilligers. 

Coördinator
De dagelijkse leiding  van het Kennis- en Ynformaasje Sintrum is in handen van de coördinator Liesbeth ten Wolde. Zij coördineert de werkzaamheden van ons vrijwilligersteam. Daarnaast heeft ze ook het nabijgelegen Harsta State, eigendom van Stichting Hendrick de Keyser onder haar hoede  Wilt u met een groep een bezoek brengen aan het centrum, de kerk of Harsta State dan kunt u dit aanvragen bij de coördinator via info@terphegebeintum.nl. U kunt ook bij haar terecht voor informatie over mogelijkheden tot gebruik van de kerk en het informatiecentrum voor activiteiten en evenementen zoals huwelijken, jubilea, concerten en lezingen. U kunt hiervoor ook gebruik maken van het contactformulier.
De coördinator is daarnaast eerste aanspreekpunt voor de samenwerkerende organisaties en de pers. 
U kunt haar op dinsdag tot en met vrijdag bereiken op telefoonnr. 06 83589505 of via info@terphegebeintum.nl of via het contactformulier.

Vrijwilligers
Zowel het vijfkoppige bestuur van de stichting als de medewerkers zijn vrijwilligers. Totaal zijn er momenteel (excl. bestuur) bijna 30 vrijwilligers actief voor het runnen van het inormatiecentrum, de rondleidingen in de kerk', op Harsta State en het onderhoud van de tuin daarvan. Zij zijn van essentieel belang voor openhouden van 'Hegebeintum' voor het publiek en vervullen allemaal één of meerdere functies en/of taken:

- medewerker balie/Terpcafé
- gids kerk
- educatief medewerker
- medewerker catering
- initiëren en organiseren van activiteiten en evenementen
- gastheer- vrouw Harsta State
- tuinvrijwilliger Harsta State

Wij zijn altijd op zoek naar meer vrijwilligers, want hoe meer vrijwilligers hoe gezelliger en hoe flexibeler we kunnen zijn in de bemensing en openstelling. 
Wij bieden een breed scala aan activiteiten, de mogelijkheid om kennis en kunde te vergroten dmv cursussen en workshops en een plek in een gezellig en gemotiveerd team, waarmee we geregeld samen leuke activiteiten ondernemen. 
Lijkt het u leuk om ook als vrijwilliger in Hegebeintum aan de slag te gaan? Klik dan hier voor meer informatie.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat eveneens uit vrijwilligers. Zij nemen ieder maximaal 8 jaar in het bestuur plaats.
Momenteel bestaat het bestuur uit:

Voorzitter: Jelle Arjaans (Dokkum)
Secretaris: Nina Steen (Hegebeintum)
Penningmeester: Theun Woudwijk (Hallum)
Lid: Harry Feenstra (Blije)
Lid: Fenny Reitsma- Hazelhoff (Hegebeintum)