Partners

Stichting Terp Hegebeintum werkt samen met een aantal partners in diverse samenwerkingsverbanden. Hieronder vindt u een overzicht met linkjes naar de websites.

Archeologische Steunpunten
Hendrick de Keyser Monumenten
It Fryske Gea
Stichting Alde Fryske Tsjerken
Wetterskip Fryslân