Steun de stichting

De Stichting Terp Hegebeintum staat sinds 1 januari 2019 bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit wil zeggen dat u als particulier of stichting giften kunt aftrekken voor de belasting. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI's hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Met het oog op de per 1 januari 2014 geldende voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling geven wij hier en op deze pagina de benodigde gegevens.

Naam
Stichting Terp Hegebeintum

Contactgegevens
Pypkedyk 4
9173 GC Hegebeintum
email: info@terphegebeintum.nl

RSIN: 807809214
BTW-nummer: NL8078.09.214.B.01
Kamer van Koophandel: 01086700
IBAN: NL48RABO03002054766

Beloningsbeleid
Het bestuur geniet geen beloning. De coördinator wordt betaald op basis van de CAO voor architecten.
Ga voor meer informatie over de organisatie (statuten, beleidsplan e.d.) naar de pagina Doel, strategie en beleid.