Het adellijk huis van Hegebeintum

Harsta State

Harsta State
Harsta State is een oude state die een paar honderd meter ten oosten van het Kennis- en Ynformaasjesintrum ligt. In 2018 werd de state door de familie Van Riemsdijk, oprichters van Stichting Stinze-Stiens, geschonken aan Hendrick de Keyser Monumenten om de state en de 19e-eeuwse tuin met stinzenflora voor de toekomst te behouden. Het doel van de vereniging Hendrick de Keyser Monumenten is het behouden van architectonisch waardevolle en monumentale panden en hun interieurs door ze te restaureren en weer in gebruik te nemen. In 2021 werden de state en de bijbehorende tuin met stinzenflora gerestaureerd. Vanaf 6 november 2022 verzorgt Stichting Terp Hegebeintum de openstelling van de 18e-eeuwse zaal en gang voor het publiek. De overige ruimte is in gebruik als vakantiehuis. 

Geschiedenis
De oudste bewijzen van het bestaan van Harsta State stammen uit 1511, toen een 'Rummert oppe Harst up Hersma State' genoemd werd in het register van aanbreng van Hegebeintum. De state kreeg zijn huidige vorm omstreeks 1843. In de 18e eeuw was de buitenplaats aanzienlijk groter en had de state een zijvleugel en een verdieping. In 1843 werd het gebouw verlaagd en gepleisterd en de zijvleugel gesloopt. Harsta State werd bewoond door onder meer de geslachten Van Coehoorn, Van Nijsten en De Schepper. De herenbank, de rouwborden en de grafkelder van de bewoners van de state zijn te vinden in de 12e-eeuwse kerk van Hegebeintum. 
De landschapstuin werd waarschijnlijk aangelegd rond 1832 door de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard, alhoewel hard bewijs hiervoor ontbreekt. De tuin staat bekend om de stinzenflora. Zo bloeien hier o.a. de blauwe bosanemoon, krokussen en het zeldzame Haarlems klokkenspel. Zowel het huis, de tuin en de pijlers van het fraaie toegangshek zijn erkend als Rijksmonument.

Museum- en vakantiehuis

De gang en de 18e-eeuwse zaal zijn opengesteld voor het publiek. In het museumhuis waan je je in de laat negentiende eeuw. Je wordt meegenomen naar de tijd dat Amelia, 'Miele' van Andringa de Kempenaer-de Schepper er haar zomers doorbracht. De zaal, in Lodewijk XVI-stijl, heeft prachtige ornamenten die herinneren aan de hoogtijdagen van de state, zoals portretmedaillons, strikjes, guirlandes en bokalen, de marmeren schouw en de servieskasten.  

De entree voor een bezoek aan Harsta State kan worden betaald bij het Kennis- en Informatiecentrum, waar ook parkeerruimte is.
Er is bij Harsta State geen parkeergelegenheid.
In het overige deel van de begane grond is een vakantieappartement voor twee personen gevestigd dat gehuurd kan worden via de website van Hendrick de Keyser. Je proeft hier de unieke sfeer en geniet van modern comfort. Buiten de openingstijden van de museale zaal kunnen huurders van dit vakantieverblijf ook de zaal gebruiken. In de loop van 2023 opent een tweede vakantiehuis dat een deel van de benedenverdieping en de bovenverdieping beslaat. 
In het voorjaar, wanneer de stinzenflora bloeit worden er op een aantal zaterdagen open tuin dagen georganiseerd.  

Een bezoek aan Harsta State kan worden gecombineerd met een bezoek aan Huis van Eysinga in Leeuwarden, eveneens een museumhuis van Hendrick de Keyser Monumenten. De adellijke bewoners van Harsta State en Huis van Eysinga onderhielden eind 18e eeuw ook contacten.