Herstel en behoud

Stichting Alde Fryske Tsjerken

De Romaanse kerk boven op de Terp is eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) en wordt gehuurd door Stichting Terp Hegebeintum. Beide organisaties hebben in 2021 een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij SAFT de gelegenheid heeft gekregen om een kleine permanente expositie in te richten op de bovenverdieping van het centrum en afwisselend met de andere partners It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân een wisselexpositie te verzorgen.
De doelstelling van de Stichting Alde Fryske Tsjerken is ‘het herstel en de instandhouding van uit historisch oogpunt belangwekkende kerkgebouwen met aan- en toebehoren in de provincie Fryslân’.
Als tweede doelstelling staat in de statuten: ‘het wekken van publieke belangstelling voor dergelijke kerkgebouwen’ en het is deze doelstelling met name die mede door activiteiten van onze stichting invulling krijgt.
Kijk voor meer informatie over Stichting Alde Fryske Tsjerken op https://aldefrysketsjerken.nl/.