Vol! Lezing Yme en Astrid Kuiper

Vol! Lezing Yme en Astrid Kuiper

2023-10-28 om 14.30 uur

Kennis- en Ynformaasjesintrum, Pypkedyk 4 Hegebeintum

Lezing ‘Familieherinneringen van de douairière in het zwart’
Over adellijk leven op Harsta State in Hogebeintum (1813-1926)


Zaterdag 28 oktober a.s. komen emeritus hoogleraar  Yme Kuiper en zijn vrouw Astrid, kinderboekenschrijfster, naar het Kennis- en Ynformaasje Sintrum te Hegebeintum.  Zij vertellen over Harsta State bij Hogebeintum, het historisch buiten van de familie Van Andringa de Kempenaer gedurende lange tijd in de 19de en 20ste eeuw. 

Aan de zuidkant van het kerkje boven op de terp van Hogebeintum ligt een enorme grafplaat. Er staat een familiewapen op, met daaronder de wapenspreuk Aeterna virtute parantur (‘Het eeuwige wordt door deugd verworven’). In nog grotere letters lezen we de naam ‘Van Andringa de Kempenaer’. Begin juni 1926 is hier jonkvrouw Jeanne van Andringa de Kempenaer (1858-1926) naar haar graf gebracht. Sinds 1903 was zij de slotvrouw van kasteel Wijchen bij Nijmegen, later eigenares van Harsta State, gelegen aan de rand van de terp.

Welk familieverhaal gaat schuil achter deze grafplaat? Het blijkt het verhaal te zijn van het dorp  Hogebeintum en zijn Harsta State waar het jonge weeskind Amelia Gerardina de Schepper (1813-1906) opgroeide en waar zij later op haar oude dag de zomers op de state doorbracht met haar dochter Jeanne. De laatste begon in 1898 familieherinneringen op te schrijven waarin ook de jeugd van haar moeder op Harsta State uitvoerig aan bod komt. Speciaal voor deze middag maakten Astrid en Yme Kuiper een presentatie over het leven van moeder en dochter in Hogebeintum, met uitstapjes naar Leeuwarden en Wijchen.
Astrid Kuiper is schijfster van kinderboeken (die zich soms ook op een state afspelen) en Yme Kuiper is verbonden geweest aan de RU Groningen  als bijzonder hoogleraar Historische buitenplaatsen en landgoederen. Samen schrijven ze momenteel een biografie over Jeanne van Andringa de Kempenaer met als werktitel Onze wereld bestaat niet meer.

De lezing begint om 14.30 uur, de toegang is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening. In verband met de beperkte ruimte verzoeken wij u zich van te voren aan te melden via info@terphegebeintum.nl of het contactformulier op de website.
Bent u goed ter been? Dan vragen wij u om ivm de beperkte parkeerruimte bij het informatiecentrum te parekeren op de bietenopslag aan de Harstawei.Lezing Yme en Astrid Kuiper
Locatie: Kennis- en Ynformaasjesintrum Terp Hegebeintum, Pykedyk 4, Hegebeintum
Datum: za 29 juli a.s.
Tijd: 14.30 uur
Toegang: gratis
Aanmelding: via info@terphegebeintum.nl of contactformulier www.terphegebeintum.nl.