College Noardeast Fryslân op bezoek

Het voltallige College van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Noardeast Fryslân bracht op 14 februari jl. een bezoek aan Terp Hegebeintum. Zij kwamen op uitnodiging van Stichting Terp Hegebeintum en Hendrick de Keyser Monumenten voor een kennismakingsbezoek.

Voorzitter Jelle Arjaans van Stichting Terp Hegebeintum besprak de uitdagingen en ambities van de stichting, directrice Wieske Wijngaards van Hendrick de Keyser Monumenten introduceerde haar organisatie bij het college en onderzoekster Nanine Moonen vertelde over de rijke geschiedenis van Harsta State. Het college bracht daarnaast een bezoek aan het Archeologisch Steunpunt en uiteindelijke wandelde het gezelschap naar Harsta State dat er prachtig bijstond op deze mooie winterdag.   

15 februari 2023