Koperdieven vernielen nieuwe buitenverlichting

Na de bijzondere bijeenkomst afgelopen zaterdag waarbij de nieuwe buitenverlichting van de kerk van Hegebeintum officieel in gebruik werd genomen, wachtte er de bewoners van Hegebeintum en de medewerkers van het Kennis- en Ynformaasjesintrum dinsdagochtend 28 maart een nare verrassing. Koperdieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag alle koperen regenpijpen en de meeste van de koperen bliksemafleiders van de kerk afgesloopt. Daarnaast waren vrijwel alle panelen van de nieuwe buitenverlichting uit de grond getrokken. De kerk boodt daarmee een trieste aanblik voor de ontdane medewerkers.
In verband met de schade aan de buitenverlichting zal deze voorlopig niet branden. Via deze weg houden we u op de hoogte van het herstel van de vernielingen. 
 
De coördinator van Terp Hegebeintum heeft Stichting Ald Fryske Tsjerken, eigenaar van de kerk, en de gemeente Noardeast Fryslân, eigenaar van de buitenverlichting, op de hoogte gebracht van de vernielingen en beide organisatie stellen alles in het werk om de schade zo spoedig mogelijk te herstellen. Medewerkers van beide organisaties reageerden verslagen op het nieuws. De afgelopen maanden is er door diverse organisaties in goede samenwerking veel tijd en energie gestoken in het verbeteren van de omgeving van Hegebeintum. Stichting Terp Hegebeintum en de gemeente werken samen aan een project om te komen tot nieuwe bewegwijzering en informatievoorziening rond de terp, de gemeente en eigenaar SAFT werkten samen aan de buitenverlichting, Hendrick de Keyser Monumenten restaureerde Harsta State en stelde het open voor het publiek, Staatsbosbeheer herstelde o.a. het pad naar Harsta State. Dat nu een paar mensen omwille van een paar euro gewin de kerk op deze manier toetakelden, kwam hard binnen.  

29 maart 2023