Nieuwe aanwinst in vaste expositie

Woensdagmiddag 24 januari werd in het Kennis- en Ynformaasjesintrum Terp Hegebeintum onze nieuwste aanwinst onthuld door de schenker de heer Thomas Reitsma, nazaat van de terpbaas van Hegebeintum (en vele andere terpen). Het is de terpmeetstok die door terpbaas Keimpe Reitsma bij al deze afgravingen werd gebouwd. Over het belang van deze schenking maakte RTVNOF een video. Op de foto de familie Reitsma met voorzitter Jelle Arjaans bij de meetstok. 

24 januari 2024