Nieuwe coördinator

Liesbeth ten Wolde begint op 19 september als de nieuwe coördinator van Terp Hegebeintum en Harsta State. Op de foto van links naar rechts bestuurlid Fennie Reitsma, voorzitter Jelle Arjaans, directeur Wieske Wijgaards van Hendrick de Keyser Monumenten, coördinator Liesbeth ten Wolde en teamleider coördinatoren Marco van der Werf van Hendrick de Keyser Monumenten bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Terp Hegebeintum en Hendrick de Keyser Monumenten in september 2022.

19 september 2022