Opening Expositie

Expositie Terp fan de Takomst 
Vanaf vrijdag 3 juni is er een speciale expositie over de Terp fan de Takomst te zien in het Kennis- en Informatiecentrum Terp Hegebeintum. It Fryske Gea heeft de expositie laten maken omdat de Terp fan de Takomst nu nog niet te bezoeken is in verband met het broedseizoen in dat deel van Noard Fryslân Bûtendyks (boven Blije). Met die expositie denken we het verhaal over ons Friese landschap – als belangrijk deel van onze missie - meer vorm te geven. 
Op 16 juli – meteen de eerste dag na het broedseizoen! - is de officiële opening van de Terp fan de Takomst zelf. Die dag draagt de vereniging dorpsbelangen Blije e.o. de Terp officieel over aan It Fryske Gea als beheerder en eigenaar van het gebied.
Het Kennis- en Informatiecentrum heeft een vaste, met de Vredeman de Vries Prijs voor vormgeving 2021 bekroonde, archeologische expositie over Terpen en organiseert met haar samenwerkingspartners it Wetterskip, Stichting Ald Fryske Tsjerken en It Fryske Gea wisselexposities.

3 juni 2022