Prijzen 'Help pake en beppe' uitgereikt

Op donderdag 14 maart werden in het Kennis- en Ynformaasjesintrum de prijzen uitgereikt voor de terphuisjes wedstrijd van 'Help pake en beppe de vakantie door'. 
Eerste bij de jongste groep werd Femke Hanna. Bij de middelste groep won Fenne Marij en bij de oudste groep ging Lotte er met de prijs vandoor. Er konden ook prijzen worden gewonnen voor het mooiste gedicht/de mooiste brief  of tekening voor terpvrouw Beitske. Neeltje Brecht won de prijs voor het mooiste gedichte en Sylke voor de mooiste tekening. Allemaal van harte gefeliciteerd! 
De terphuisjes die hebben meegedaan aan de wedstrijd kunnen nog worden opgehaald bij het Kennis- en Ynformaasjesintrum tot en met vrijdag 29 maart. Daarna worden ze opgeruimd.

21 maart 2024