Puzzelen met botjes bij Archeologiedagen

Zondagmiddag 18 juni mochten we een enthousiaste groep jongens en meisjes ontvangen voor de workshop 'Tot op het bot!'. Archeoloog Johan van Gent had in het kader van de Nationale Archeologiedagen een leuk programma gemaakt, waarbij hij eerst een presentatie hield waarin hij uitleg gaf over wat archeologie is, wat archeologen doen, wat voor voorwerpen ze kunnen vinden en wat voor betekenis botten hebben voor de archeologie. Ook legde hij uit waarvoor mensen in het verleden dieren nodig hadden en vervolgens wat voor informatie archeologen allemaal uit dierenbotten kunnen halen. Daarna was het tijd om uit te zoeken welke schedel bij welk dier hoorde. Tot slot mochten de kinderen van een doos vol botten een compleet skelet van een hond of geit in elkaar puzzelen. Dit werd vol overgave en met rode wangen gedaan tot en met het laatste botje!  

21 juni 2023