Verbouwingen archeologische steunpunten Terpenland

Komende maanden verbouwt het samenwerkingsverband 'Terpenland', waar ook het Kennis- en Informatiecentrum Hegebeintum bij hoort, drie archeologische steunpunten: Wijnaldum, Firdgum en Oudebildtzijl. De exposities worden toegankelijker gemaakt met o.a. betere vitrines en doe-dingen voor kinderen.Er komen bijzondere vondsten die de geschiedenis van Noardwest-Fryslân zichtbaar maken en vooral een boeiend verhaal over het leven op de terpen en in de Bildtse polder vertellen. Een beeld van de nieuwe 'huisstijl' krijgt u bij het Kennis- en Informatiecentrum in Hegebeintum, dat al volgens de nieuw stijl is ingericht. Eind 2023 zijn de verbouwingen klaar. Tijdens de verbouwing sluit het Archeologisch Steunpunt Wijnaldum, Firdgum en Oudbildtzijl blijven open. 
Op de foto het zodenhuis bij het Archeologisch Steunpunt Firdgum.

15 juni 2023