Vol huis bij determinatiedag

De determinatiedag van 14 oktober trok veel bezoekers die erfstukken, Marktplaats of kringloopaankopen en detectorvondsten wilden laten determineren en taxeren. Evert Kramer en Luitzen Haak hadden er hun handen aan vol! Spectaculaire ontdekkingen werden niet gedaan, maar het ging de meeste bezoekers dan ook meer om het verhaal achter hun stuk dan de waarde. Ondanks de lange wachttijden bleef het een gezellige dag en daarom komen beide mannen begin 2024 nog een keer terug om iedereen die dit keer niet kon komen nog een tweede kans te geven. Houd onze agenda in de gaten, zodra de datum bekend is melden we de datum daar. 

6 november 2023