Wethouder Jouta onthult nieuwe informatieborden

HEGEBEINTUM – Wethouder Jouta van Gemeente Noardeast-Fryslân, onthulde afgelopen vrijdag de nieuwe informatieborden bij het Kennis en Ynformaasjesintrum Hegebeintum. Bezoekers aan het dorp, met de hoogste terp van West-Europa, kunnen nu ook na sluitingstijd de juiste informatie tot zich nemen en de bijzondere historie ervaren en beleven. 
 
,,Ik bin hjir opgroeid, Hegebeintum derom draach ik ’n waarm hert ta,’’ vertelt Jouta. ,,It is prachtich dat der wer een fase fan it saneamde masterplan klear is.’’ Dit plan is in 2021 geschreven door landschapsarchitect Erik Overdiep. 
 
Vorig jaar werd de verlichting van de kerk aangepakt en het stichtingsbestuur is voornemend om ook nog met een belevingspad aan de slag te gaan. Met de nieuwe informatieborden en goede bewegwijzering kunnen bezoekers bestemming Hegebeintum vinden en krijgen ze ook buiten sluitingstijd de juiste informatie. 

Foto's: Marcel van Kammen

Het ene bord schetst de situatie in Hegebeintum zelf en toont de bezienswaardigheden zoals de afgraving, de middeleeuwse kerk en het monumentale Harsta State. Het andere bord vertelt over de terpgeschiedenis in Fryslân en toont daarbij ook de drie andere archeologische steunpunten in Firdum, Oude Biltzijl en Wijnaldum. 

 
Ontwerpster Babke Dekker werd ingevlogen voor de vormgeving. “In boppeslach,” aldus voorzitter van de Stichting Terp Hegebeintum Jelle Arjaans. ,,Babke hat ek de ynrjochting fan ûs ynformaasjesintrum ûntworpen. Disse tried is hjirmei bûten trochlûtsen en dat is moai want ’t wiere ferhaal fan de terpen lêze minsken yn ’t lânskip”. 


 

16 mei 2024