Workshop 'Tot op het bot!' op Omrop Fryslân

Op zondag 18 juni a.s. om 13.30 uur vindt in het Kennis- en Ynformaasjesintrum Terp Hegebeintum in het kader van de Nationale Archeologiedagen de kinderworkshop 'Tot op het bot!' plaats. Vrijdagochtend 16 juni om 6.45 uur geeft Archeoloog Johan van Gent op Omrop Fryslân in het programma 'Fryslân fan 'e moarn' uitleg over wat we in die workshop allemaal gaan doen. 

15 juni 2023