Zodenhuis Firdgum

Naast het Yeb Hettinga Museum staat het Zodenhuis. Het Zodenhuis is een reconstructie van huizen zoals die tussen de 4e en de 8e eeuw in Friesland stonden. In die tijd was er nog geen zeedijk en was Noordwest-Friesland een kweldergebied. Bewoners bouwden deze boerderijen op de hoger gelegen terpen.
Meer informatie over het Yieb Hettingamuseum en het Zodenhuis vindt u op de website: http://yebhettingamuseum.nl/