Wadlopen

Vanuit het Kennis en Ynformaasjesintrum Hegebeintum worden wadlooptoochten georganiseerd in samenwerking met het Wadloopcentrum Fryslân.

Hegebeintum is de verzamelplek waar je de gidsen ontmoet. Je kunt daar gebruik maken van de catering en voor of na de tocht bekijken wat het centrum en de omgeving verder te bieden hebben. Een tocht vanuit het centrum biedt een beleving die het verhaal van de geschiedenis van het landschap en de kustbewoners vertelt. De tocht start bij de huidige zeedijk. Vervolgens lopen we door door zomerpolders en kwelders waar het proces van bedijkingen en landaanwinning nog zichtbaar is en daarna gaan we naar het wad met slikken, geulen en platen. 
Onderweg lopen we door de bijzondere waddennatuur. Dat is de reden dat deze tochten alleen buiten het broedseizoen worden aangeboden.

Ook tochten op maat of kweldertochten naar de Terp fan de Takomst zijn mogelijk. Daarvoor kunt u mailen naar wadenei@live.nl
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van het wadloopcentrum: Website Wadloopcentrum Fryslân